All photos Saga | Karatsu | Imari | Takeo | Ureshino | Arita   Nagasaki | Sasebo | Hirado | Hasami